კათედრის სამოქმედო გეგმა

     უცხოური ენების კათედრის

სამოქმედო  გეგმა

კათედრის ხელ-ლი :  ლ.წამალაშვილი

 

 

 

   2011-2012 სასწ.წელი

 


 

 

 

დეკემბერი 2011 წელი.

 

 

 

დაგეგმილი საახალწლო ღონისძიება.

 

ლ. წამალაშვილი

გ. მგალობლიშვილი

თ. ველთაური

თ. ტურძელაძე

ხ. გოგოლაძე

მ. კირვალიძე

ნ. ხაჭაპურიძე.