მიზნები

მოსალოდნელი შედეგები:               

  • შექმნილი მრავალფეროვანი სასწავლო გარემო ხელს შეუწყობს ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლენას და მათი შეასძლებლობების რეალიზებას.

  • მოსწავლეებში ხელი შეეწყობა პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას;

  • მოხდება სტიმულირება და ხელშწყობა  პროფესიული ორიენტაციის.

  • მშობელთა ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში.

  • მოსწავლეებში განვითარდება კომუნიკაციის,  თავისუფალი დროის დაგეგმვის უნარ–ჩვევები.

  • მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების  სტიმულირება.

 

45–ე საჯარო სკოლა მოსწავლეებს სთავაზობს  ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურებას

 

მიზანი: 

  • ნიჭიერ მოსწავლეთა ხელშეწყობა, მათი მიდრეკილებებისა და უნარების   რეალიზებისთვის  მრავალფეროვანი გარემოს შექმნის გზით;

  • მოსწაველეებში თავისუფალი დროის  გონივრულად დაგეგმვისა და რეალიზების ხელშეწყობა;

  • მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

  • მოზარდებში პროფესიული ორიენტაციის  ხელშეწყობა;

 

ამოცანები:

·         მოსწავლეთა ინტერესების  და მდრეკილებების გამოვლენა;

·         სასწავლო ჯგუფების დაკომპლექტება;

·         დაკომპლექტებული ჯგუფების პროგრამების შემუშავება;

·         ჯგუფების მეცადინეობის დღის რეჟიმის შემუშავება;

·         ღონისძიებების ორანიზება.( სპექტაკლი, შეჯიბრი, ტურნირი.)

 

დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების ფარგლებში შექმნილ წრეებზე მოწვეული იქნებიან შესაბამისი პროფესიის სპეცისლისტები.

 

დამატებით საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების დაფინანსების ფორმა:

 თვითდაფინანსება.

უფასო.

 

სკოლაში მიმდინარე სასწავლო წელს მოქმედებს შემდეგი უფასო წრეები:

 

„ ზღაპრის თეატრი“

 

„ წიგნის მეგობარი“

 

„ ინტელექტუალთა კლუბი“

 

„ რადიოჟურნალისტთა  კლუბი“

 

თვითდაფინანსების ფარგლებში მოქმედებს შემდეგი წრეები:

 

აკრობატიკის წრე;  (მწვრთნელი შოთა  აზარაშვილი)

აღმოსავლური ორთბრძოლების (კარატის) წრე;  (მწვრთნელი: მიხეილ ახალკაცი)

ფრენბურთის წრე; (მწვრთნელი: მაია ხორიაშვილი)

ქართული ცეკვების წრე; (ხელ: ნათია დეკანოიძე)

გახანგრძლივებული ჯგუფი.