07.09.2011

კათედრის სხდომების განრიგია:
1)ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა.6.09.2011 12სთ.
2)მათემატიკის კათედრა. 6.09.2011 13 სთ.
3) საბუნებისმეტყველო საგნების კათედრა 7 .09.2011 11 სთ.
5)საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა 8.09.2011 11 სთ.
6) ესთეტიკის კათედრა 8.09.2011 12 სთ.
7) დაწყებითების კათედრა 8.09.2011 13 სთ