10.12.12

10 დეკემბერს ჩატარდა ღია გაკვეთილი I1   კლასში.

მასწავლებელი: ანა კალმახელიძე.

საგანი: სპორტი