კლუბის წევრები

 

 

კლუბის ლიდერი ნათია ნემსვერიძე IXკლასი

მოადგილე სადრია მოლიძე Xკლასი


     ირიაული ციური            9 კლასი

  მოდებაძე თამუნა           9 კლასი

  ებანოიძე მარი                 9 კლასი

       ხორიაშვილი ნინი          9 კლასი  

   პირტახია მარი                8 კლასი

     ღვალაძე ლაშა                  8 კლასი

    აბუსერიძე თორნიკე       8 კლასი

  მოლიძე თამუნა               8 კლასი

კაპანაძე ანა                      8 კლასი

კვაბზირიძე ანამარია    7 კლასი

აფციაური სოფო              7 კლასი

გოლიაძე სანდრო             8 კლასი

მეტრეველი შოთა             8 კლასი

თურმანიძე ნინი               8 კლასი

ბიჩინაშვილი დათო       10კლასი

ელოშვილი თათია         10 კლასი

ცხელიშვილი თორნიკე   10 კლასი

ვერგილი იუჯელი         10 კლასი

გოგოჯანაშვილი მაცაცო  10 კლასი