22.12.2014

საახალწლო ღონისძიება VI- კლასში.
კლასის ხელმძღვანელი -გულნაზი სიდამონიძე.