24.12.2014

24 დეკემბერს ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება. 
ხელმძღვანელები:თეა ჯიქია და ნანა წიქარიძე .