29. 12.2014

ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება IX კლასში, მშობელთადა მოსწავლეთა მონაწილეობით