26.12.2014

26 დეკემბერს N45 საჯარო სკოლის I კლასში ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება.
ღონისძიება ჩატარდა მოსწავლეთა მშობელთა ჩართულობით.
ხელ: თამარ ყამარაული