8.05.2015

8 მაისს V-1 კლასის მოსწავლეებმა ჩაატარეს ღონისძიება , რომელიც მიეძღვნა ქართველ მხატვრებს ნიკო ნიკოლაძეს და ლადო გუდიაშვილს.