2.11.2015

2 ნოემბერს N45 საჯარო სკოლაში გაიმართა ღონისძიება ,, შენ გიმღერი ჩემო თბილის ქალაქო".
ღონისძიებას ხელ : ნანა წიქარიძე. ირინე ხატიაშვილი, მზია საკანდელიძე.