22.12.2016

თბილისის N45 საჯარო სკოლის V ბ კლასმა (ხელმძღვანელი: მ.საკანდელიძე) მოაწყო საქველმოქმედო პროექტი თემაზე: ,, ნატვრის დღე" . პროექტის ფარგლებში საჩუქრები გადაეცა დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს.