27.12.2016

27 დეკემბერს თბილისის N45 საჯარო სკოლის Iა კლასში ჩატარდა საახალწლო ღონისძიება.
ხელმძღვანელი: ქეთი მეტრეველი.