28.12.2016

საახალწლო ღონისძიება
თბილისის N45 საჯარო სკოლის III ბ კლასი.

ხელმძღვანელი: თ.ყამარაული