28.12.2016

საახალწლო ღონისძიება
თბილისის N45 საჯარო სკოლის VI ა კლასი.
ხელმძღვანელი: ი.ხატიაშვილი