30.03.2017

2017 წლის 28 მარტს თბილისის N45 საჯარო სკოლის II ა კლასში ჩატარდა ღონისძიება:,, თამაშად ქცეული ამბები".
ხელმძღვანელი: ეთერი მახარაშვილი.