13.06.2017

თბილისის N45 საჯარო სკოლაში პროექტის ,,holly school"-ისა და ,,ზღაპარ თერაპიის" ფარგლებში დაიდგა სპექტაკლი ,,ალექსი საოცრებათა ქვეყანაში", რომლითაც მიეცა ახალი სიცოცხლე ძველ ზღაპარს ,,ალისა საოცრებათა ქვეყანაში". სპექტაკლში მონაწილეობდნენ V,VII,VIII,IX კლასის მოსწავლეები. სპექტაკლის ხელმძღვანელები:
სკოლის ფსიქოლოგი-ანა ევარესტოვა;
სპეც. პედაგოგი-ლანა მთიბელაშვილი.