ჟურნალისტთა კლუბი

 

 

კლუბის წევრები:  1. ლიზი გოგოხია;

                                        2.  გეგი რატიანი;

                                        3. ანდრია მამალაძე;

                                                                4.გიორგი დეკანოიძე;

                                        5.რუსუდან პაქსაშვილი;

 

 

კურატორი პედაგოგი: ეთერი ეგეტაშვილი