6.03.2018

2018 წლის 6 მარტის ჩატარდა მეცადინეობა ,,ზღაპრის თეატრში,, პედაგოგი ნანა წიქარიძე ,ზღაპარი ,,სამი გოჭი,, მუშაობა სასცენო მეტყველების განვითარებაზე