17.05.2018

2018 წლის 17 მაისს ქ თბილისის 45 საჯარო სკოლის ლიტერატურულმა კლუბმა "მთიებმა" (ხელმძღვანელი ნათელა ქსოვრელი) ჩაატარა ღონისძიება , რომელიც მიეძღვნა ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგის ეთერ ეგეტაშვილის შემოქმედების განხილვას. კლუბის წევრებმა დამსწრეთ გააცნო პედაგოგი, როგორც შემოქმედი და პოეტი