21.05.2018

2018 წ ლის 21. 05.ქ. თბილისის 45-ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული „  მორიგი მეცადინეობა. ხელმძღვანელი მაყვალა ფუტკარაძე.

        წრის წევრებმა შესწავლილი მართლწერის საკითხების მიხედვით  დაიწყეს მუშაობა თვალსაჩინოებაზე „სწორი არასწორი“.