კონტაქტი

 

ქ. თბილისი

სარაჯიშვილის №25

ტელ: +995 32 265 06 02 

e-mail: skola.skola45@yahoo.com