ქართული ენის წრე

2018-02-14 15:24:49
განცხადება ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „ მიყვარს ენა ქართული“ გახსნის შესახებ
2018-02-14 15:26:02
ქართული ენისა და ლიტერატურის „ მიყვარს ენა ქართული“ საწრეო მუშაობის ხანგრძლივობა და შეხვედრების განრიგი
2018-04-18 14:36:24
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის ,,მიყვარს ენა ქართული" პირველი შეხვედრა
2018-04-19 14:11:59
2018 წლის 16 თებერვალს 45-ე საჯარო სკოლაში ჩატარდა ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“ მეორე მეცადინეობა.
2018-04-19 14:15:33
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“ შეხვედრა
2018-04-19 14:17:54
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“
2018-04-19 14:25:56
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“ მორიგი შეხვედრა
2018-04-19 14:32:14
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“
2018-05-01 14:36:27
ღონისძიება ,, ჩვენ ვსწავლობთ ვეფხისტყაოსანს"
2018-06-08 15:44:27
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული „ მორიგი მეცადინეობა.
2018-06-08 15:45:58
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის „მიყვარს ენა ქართული“ მორიგი მეცადინეობა
2018-06-08 15:48:53
ქართული ენისა და ლიტერატურის წრის მორიგი გასვლითი შემაჯამებელი მეცადინეობა ჩაის ბაღში.