გერმანული ენის წრე

2018-01-24 14:52:36
განაცხადი გერმანული ენის წრის- ,,გერმანული ტალღა -,,die deutsche Welle" " მუშაობის შესახებ.
2018-02-01 12:23:29
გერმანული ენის წრის - ,,გერმანული ტალღა -,,die deutsche Welle" "თითოეულ გაკვეთილზე დაგეგმილი აქტივობები
2018-03-22 11:23:54
გერმანული ენის წრის პირველი მეცადინეობა
2018-03-22 11:27:09
გერმანული ენის წრის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა თემახე: ,,მისალოცი ბარათები"
2018-03-26 14:21:07
გერმანული ენის წრე ,,De deutsche Welle " ,,სახალისო ენის გასატეხები’’
2018-04-10 12:47:11
გერმანული ენის წრის ; ,,De deutsche Welle " მეცადინეობა თემაზე: ,,აღდგომა გერმანიასა და საქართველოში’’.
2018-05-03 13:55:37
გერმანული ენის წრე ,,De deutsche Welle " ძმები გრიმების მიხედვით ,,der Frosch- Konig’’ფილმის ჩვენება
2018-06-05 13:12:19
გერმანული ენის წრის ; ,,De deutsche Welle " (ხელმძღვანელი: ლალი წამალაშვილი) მორიგი მეცადინეობა თემაზე : ,,მე მიყვარს გაზაფხული".
2018-06-09 11:42:26
გერმანული ენის წრის მეცადინეობა-„ვიქტორინა“ გერმანიის შესახებ.
2018-06-09 11:47:20
გერმანული წრის „Deutsche Welle ”-ს მორიგი მეცადინეობა-შესწავლილი მასალის პრაქტიკაში გამოყენება.
2018-06-09 11:53:06
გერმანული ენის წრის „Deutsche Welle“ -ს მორიგი მეცადინეობა თემაზე: პოეზიის საღამო ზაფხულის თემატიკაზე
2018-06-12 22:23:14
ერმანულის ენის წრის „Deutsche Welle”-ს დასკვნითი მეცადინეობა
2018-09-18 11:32:45
განაცხადი გერმანული ენის წრის ,,გერმანული ტალღა -,,Die deutsche Welle" მუშაობის შესახებ
2018-10-02 11:45:41
გერმანული ენის წრის ,,გერმანული ტალღა -,,Die deutsche Welle" " სამუშაო გეგმა
2018-10-09 11:51:18
გერმანული ენის წრის: -Die deutsche Welle ეს პირველი მეცადინეობა
2018-11-14 12:36:53
გერმანული ენის წრის : „ DEUTSCHE WELLE”- ს მეცადინეობა.
2018-11-14 12:48:35
ერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მეცადინეობა თემაზე: სახალისო ენის გასატეხები.
2018-11-14 12:51:27
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა
2018-11-14 12:54:15
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი შეხვედრა
2018-11-27 16:21:43
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა.
2018-12-05 16:26:52
საეკლასიო დღესასწაულები გერმანიასა და საქართველოში
2018-12-10 11:49:38
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა
2018-12-24 14:38:16
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა თემაზე:ჩვენ ვაკეთებთ "ნაძვისხის სათამაშოებს".
2018-12-24 14:44:05
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა თემაზე: ახალი წელი გერმანიასა და საქართველოში.
2018-12-26 15:00:00
გერმანული ენის წრის :"DEUTSCHE WELLE "-ს მორიგი მეცადინეობა თემაზე: ,,გერმანულენოვან ქვეყნებში ახალი წლის ტრადიციები"