მუსიკალურ-თეატრალური წრე

2018-02-21 13:37:39
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა მუსიკალურ-თეატრალური წრის გახსნასთან დაკავშირებით
2018-02-21 13:40:50
მუსიკალურ-თეატრალური წრის :,,ზღაპრის თეატრი" სამუშაო პროგრამა
2018-03-09 14:31:35
მუსიკალურ-თეატრალური წრე:,,ზღაპრის თეატრი"
2018-06-12 21:40:06
ზღაპრის ფესტივალი ,,ცეროდენა"