29.11.2018

29.11.18 ჩატარდა გერმანული ენის წრის  :"DEUTSCHE WELLE "-ს  მორიგი მეცადინეობა თემაზე: საეკლესიო დღესასწაულები გერმანიასა და საქართველოში.

მეცადინეობა ხალისიანად და ინტერესით მიმდინარეობდა. წრის მოსწავლეებმა შეაგროვეს მასალა საქართველოში საეკლესიო დღესასწაულების შესახებ და ისაუბრეს ამ თემis ირგვლივ.