29.11.2018

სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლის I ა კლასის ღონისძიება ,,საით მიხვალ შემდოგომავ".
ხელმძღვანელი:თამარ ბერულაშვილი