29.12.2018

საახალწლო ღონისძიება 45-ე საჯარო სკოლის vა კლასში.
ხელმძღვანელი იზო გულიაშვილი.