29.12.2018

საახალწლო კარნავალი Iე კლასში.
ხელმძღვანელი ნინო ჯამბაზიშვილი