26.06.2019

 ქ. თბილისის N45 საჯარო სკოლის პედაგოგთა მიერ ჩატარებული პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევები