დირექტორი

 

 
 

 

მზია გელაშვილი

 

განათლება:

   

       ილ.ჭავჭავაძის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტი- განათლების მართვა და             ადმინისტრირება. 

    განათლების მაგისტრი 2005-2007 წწ.

      ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ისტორიის ფაკულტეტი.

სპეციალობა-ისტორიკოსი 1985-1990 წწ.

     ასოციაცია სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება პროგრამა ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის” სრული კურსი, მასწავლებლის სერთიფიკატი.  

       2004 წლის ოქტომბერი-2005 წლის მაისი;

       განათლების  პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი (EPPM), პროექტის ,,განათლების სისტემის დემოკრატიზაცია და ფინანსური გამჭვირვალობა”.

      ტრენინგი-სემინარის სერთიფიკატი 2004 წელი, 14-19 ივნისი. 

      განათლების და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამა ,,სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-პროგრამა” მონაწილე;

     I და II ეტაპი, 2003-2004 წელი.

     ევროპის კომისიისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი სემინარის ,,საქართველოს საშუალო სკოლებში ისტორიის სწავლების ახალი ინტერაქტიური მეთოდები”

მონაწილე: 2003 წლის 17-19ნოემბერი;

    ეკონომიკის განვითარების ეროვნული საბჭოს სემინარის ,,საწყისი სემინარი საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის საქართველოში”. 2001 წელი:

    ფონდი ,,ღია საზოგადოება-საქართველო”, თავისუფლების ინსტიტუტის პროგრამის         თვითმმართველობის მექანიზმების დამკვიდრება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში”. 

  სერთიფიკატი-2008 წელი;

   ევროკლიო/მატრასა და საქართველოს პროექტის ,,ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით” მონაწილე;   2008 წელი;

   თბილისის მერიისა და ,,საქართველოს განათლების სისტემის დამსაქმებელთა გაერთიანების” ერთობლივი პროექტის- ,,თბილისური გაკვეთილები”- ფარგლებში ტრენინგის სკოლის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შემუშავება -სერთიფიკატი.

 

 

გამოცდილება:

    45-ე საჯარო სკოლის დირექტორი. 2007 წლიდან დღემდე. 

    178-ე საჯარო სკოლა, ისტორიის პედაგოგი. 1990 წლის სექტემბრიდან 2007 წლამდე;

    მეთოდური უზრუნველყოფის ცენტრი- ისტორიის მეთოდისტი. თბილისი, ისნის რაიონი 1998-1999 სასწავლო წელი;

      ასოციაცია Junior Achievements Gegia-ს პროექტის ,,გლობალური ბიზნესის ეთიკის” მასწავლებელი.   2004 წელი.

     სამეცნიერო მეთოდური ჟურნალის ,,ისტორია” სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 1998 წელი.

    არასამთავრობო პროფესიული ორგანიზაცია ,,ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში” გამგეობის წევრი 1997 წლიდან დღემდე;

     ,,დამოუკიდებელი სამუშაოების დავალებების და ტესტების კრებული” -ძველი მსოფლიო ისტორია. VI კლასი.-ავტორი  . 2001 წელი;

 

უნარ-ჩვევები:

           პროფესიული 

           ადამიანური რესურსების მართვა, კვლევა, სტრატეგიული ანალიზი; პროექტების მომზადება .

            კომპიუტერი:   MS WORD, MS Excel, Windows, Internet, linux