დირექტორის მოადგილე

      

 მარეხი  ჩიკვაიძე

        

განათლება:  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი,

ისტორიის ფაკულტეტი, 1985–1990 წ.წ.

თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი,

განათლების მაგისტრი(,,განათლების მართვა ადმინისტრირება’’),

2005–2007 წ.წ.

 

სამუშაო გამოცდილება:   

                    

                        თბილისის N115 საშუალო სკოლა, პედაგოგი, 1996–1995 წ.

                             თბილისის N32 საჯარო სკოლა, პედაგოგი, 1996–2007 წ.წ.

                             ასოციაცია ,,Junior  Achievement   Georgia’’პროექტი ,,გლობალური         

                             ბიზნეს–ეთიკა’’,   პედაგოგი,   2005–2007 წ.წ.

                             თბილისის N45  საჯარო სკოლა,  დირექტორის მოადგილე,

                             2007 წ–დან–დღემდე;

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა:

                               სპმთპ–ის ცენტრალური სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე,

                              2005–2007 წ.წ.

                               არასამთავრობოპროფესიული ორგანიზაცია ,,ისტორიის     

                              მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში’’ გამგეობის

                              წევრი  1997წ–დან –დღემდე

 

ტრენინგები:  ,,ტოლერანტობის მშენებლობა განათლების გზით   საქართველოში’’,        

                             ევროკლიო/მატრას (ისტორიის პედაგოგთა  ევროპული  ასოციაცია)

                             პროექტი, 2008 წ–დან –დღემდე;

                            ასოციაცია ,,სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება’’–ის სერთიფიკატი

                            ,,სკოლის სისტემური მართვა’’, 2007–2008 წ.წ.

                             ფინანსური მანაჯმენტი პროფკავშირის ლიდერებისათვის’’,2007 წ.

                             გაეროს ბავშვთა ფონდის    UNICEF-ის      პროექტი ,, აქტიური  

                             სწავლა/სწავლება ‘’2002–2003 წ.წ.

                             ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სკოლის სასწავლო სემინარი

                             ,,თბილისის საშუალო სკოლებში ადამიანის უფლებათა სწავლების

                             სტანდარტები და ტექნიკა’’, 2001 წ.

 

ჯილდოები:      საქართველოს განათლების მინისტრის მასდლობა(ბრძანება N 653),   

                              2000 წ. 15 დეკემბერი;

 

უნარ–ჩვევები: პროფესიული:   ადამიანური რესურსების (მართვა) მენეჯმენტი,

                           პასუხისმგებლობის  გრძნობა,  შრომისმოყვარეობა,

                           საზოგადოებრივცხოვრებაში აქრიური მონაწილეობის უნარი,    

                            კომუნიკაბელური;

                           ენები:  ქართული, რუსული;

                           კომპიუტერი: MS WORD, MS Excel, Windows, Internet, linux