5.12.2019

ქ. თბილისის N45 საჯარო სკოლის 6ა კლასს 2019 წლის 2 დეკემბერს გასვლითი გაკვეთილი ჩაუტარდათ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ღია ცის ქვეშ.
საგანი,,ჩვენი საქართველო'' (პედაგ.მარეხი ჩიკვაიძე, კლ.დამრიგებელი იზოლდა გულიაშვილი) , თემა: ,,საქართველოს მხარეები და ნაგებობები''.