ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

 

კათედრის ხელმძღვანელი : ეთერ ეგეტაშვილი

წევრები:

მაყვალა ფუტკარაძე
ნათელა ქსოვრელი
ლილი შალვაშვილი
ნანა ასანიძე
ნინო სამხარაძე