მათემატიკის კათედრა

 

კათედრის ხელმძღვანელი

გულნაზი სიდამონიძე

კათედრის წევრები:

იზო გულიაშვილი
მანანა თუმანიშვილი
ეთერ ხმალაძე
ეკატერინე ჭიტაძე
ეკა შიოშვილი