ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

კათედრის ხელმძღვანელი : მზია საკანდელიძე

წევრები

მზია გელაშვილი

მარეხი ჩიკვაიძე

ანა ცხვარიაშვილი

ირინა ხატიაშვილი

თინა ბაბუნაძე